×
Romink

Ovaj projekat realizovan je u saradnji sa:

Partneri Partneri Partneri
Romnik
Nazad

8. Sednica Skupštine Grada Smedereva

09.07.2021

Autor:

Romink

Intervju

Vesti

8. Sednica Skupštine Grada Smedereva

Danas 09.07.2021. u Velikoj sali Skupštine Grada Smedereva održana je 8. sednica.

Skupština Grada Smedereva saglasila se, na sednici i usvojila zapisnik sa 7. sednice.

Današnja sednica sadrži 9 tačaka „Dnevnog reda“.

Potvrđen je mandat odbornika predlozi, izmene kadrova.

Dnevni red

  1. POTVRĐIVANJE MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA SMEDEREVA
  2. AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI FINANSIJA
  3. PREDLOZI  ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKA O ORGANIZOVANJU USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SMEDEREVO
  4. PREDLOG ODLUKE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SMEDEREVA NEPOSREDNOM POGODBOM KATASTARSKE PARCELE BROJ 4854 K.O. MIHAJLOVAC
  5. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PREDLOG PRAVILNIKA O RADU JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR SMEDEREVO
  6. PREDLOZI ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SMEDEREVO
  7. PREDLOZI ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKIH PLANOVA ZA 2021. GODINU USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SMEDEREVO
  8. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMSKIH  AKTIVNOSTI OD OPŠTEG ZNAČAJA CRVENOG KRSTA SMEDEREVO ZA 2020. GODINU
  9. PREDLOZI REŠENJA O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA