×
Romink

Ovaj projekat realizovan je u saradnji sa:

Partneri Partneri Partneri
Romnik
Nazad

O Smederevo ponovo dobindja ple trin krugija

03.07.2021

Autor:

Vanesa Šargić

Intervju

Priče

O Smederevo ponovo dobindja ple trin krugija

Ani sreda 30.06.2021 manuša tari Smederevo dobindje nevi fontana

E erat sine baro pravdipe ki čaršija anglo trgo baši nevi Smederevsko fontana. Prisustvuindje sa i Smederevcija taro tikne đi o bare, em šaine te dikolpe da sa on sine bahtale. O nevo izgled tari fontana prilagodimo neve vremenija hem neve tehnologija. Šovardešte berša taro prošlo veko sagradimi ki čaršija i fontana. Sili taro trin o krugija em sine centar taro važna buća ano život o Smederevačijengo. Taro početko dujto milenijum ano gradsko trgo, sar em i tvrdjava trinengi forma sagradinđape nevi fontana. Taro moderno dizajn, oštra linije em oblikija akija čuveno fontana krasinđa skoro duj decenije e Smederevo. Posle bare duj decenije e rat ko trgo iranđape o purano sjaj hem okola trin krugija save taro 2020 berša krasinđa o centar čaršijako i o tan kaj but generacije kedinđepe hem resljepe.  

O Smederevo silo jek baro značaj ani Srpsko istorija, hem barvalo e kulturaja, e spomenikijencar, ali hem e fontanaja koja isila but baro značaj e Smederevcijenge. Odova silo o centar Smederevačko kultura bašo tekne hem bare manuša.

PREVELA NA ROMSKI: Mirjana Tairović