×
Romink

Ovaj projekat realizovan je u saradnji sa:

Partneri Partneri Partneri
Romnik
Nazad

O projektu

Intervju

RomInk - inkluzija mladih Roma na tržište rada i u zajednicu

Grad Smederevo realizuje i sufinansira projekt  ,,RomInk - Young Roma inclusion in labour market and the community " (RomInk- inkluzija mladih Roma na tržište rada i u zajednicu), za koji su Grad Smederevo, Savez romskih NVO,,Smederevski forum" i udruženje građana ,,Pro.Tok21"konkurisali u okviru Programa ,,PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma". Ovaj Program finansira Evropska unija, dok je ugovaračko telo Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

    Opšti cilj projekta ,,RomInk- inkluzija mladih Roma na tržište rada i u zajednicu" je unapređenje socijalnog i ekonomskog statusa mladih Roma u gradu Smederevu. Specifični cilj projekta je jačanje kapaciteta za samo zapošljavanje i unapređenje inkluzije romske omladine u gradu Smederevu. Nosilac i  projekta je Grad Smederevo, a partner na projektu su Savez romskih NVO,,Smederevski forum" i uduženje građana ,,Pro.Tok21". Ukupna vrednost projekta je 62.851,80 EUR (7.386.865,20dinara), od čega Evropska unija finansira projekat sredstvima u iznosu od 56.390,63 EUR (6.584.052,90 dinara) ili 89,72%, a Grad Smederevo  sufinansira projekat sredstvima u iznosu od 6.461,17 EUR (759.370,35 dinara) ili 10,28%.  Deo koji predstavlja učešće Grada  Smedeva, se finansira kroz rad zaposlenih u organima jedinice lokalne samouprave koji rade na projektu.

          Projekat ima za cilj da doprinose unapređenju društvenog i ekonomskog položaja mladih Roma u Gradu Smederevu, kroz jačanje njihovih kapaciteta za (samo)zapošljavanje i unapređenje inkluzije mladih Roma u lokalnoj zajednici, odnosno pružanjem mogućnosti za učešće u programu stručnih obuka iz oblasti digitalnih medija i preduzetništva, obezbeđivanjem redovnog pristupa kvalitetnim informacijama i različiti uslugama podrške (samo)zapošljavanju kroz saradnju relevantnih lokalnih aktera iz različitih sektora, odnosno one-stop-shop Edukativno-preduzetnički centar.

     Projekat se fokusira na zapošljavanje/inkluziju mladih obzirom da su mladi Romi primarna ciljna grupa koja će biti aktivno uključena u projektne aktivnosti i imaće najviše koristi od predviđenih ishoda.

     Projekat će doprineti zapošljavanju mladih Roma i uopšte Romske zajednice u Smederevu, primarno kroz uspostavljanje seta informativnih alata i redovno informisanje o mogućnostima edukacije, zapošljavanja i uslugama podrške, ali i osnaživanje među-sektorske saradnje svih ključnih aktera kao preduslova za uspešnije mere i programe iz ove oblasti u budućnost.

       Kroz doprinos unapređenju ekonomskog statusa Romske populacije, Projekat će istovremeno doprineti i njihovoj većoj socijalnoj uključenosti u lokalnu zajednicu.

      Realizacija predviđenih aktivnosti će svakako doprineti unapređenju anti-diskriminatornih praksi i ostvarenju različitih ljudskih prava lokalne Romske populacije.